Mengapa Yesus Lahir di Kandang Betlehem Menurut Alkitab


Mengapa Yesus Lahir di Kandang Betlehem Menurut Alkitab – Kala keramaian Natal datang, kita selaku umatKristen kerap mengikuti pernyataan kalau Allah yang muncul ke bumi terletak dalamwujud Bocah Bersih. Bocah itu lahir di kandang biri- biri wilayah Betlehem. Di sanaAllah tiba buat melindungi pemeluk orang.

Mengapa Yesus Lahir di Kandang Betlehem Menurut Alkitab

holyisthelamb – Dari pernyataan di atas, bisa jadi kita jadi bingung kenapa Allah Yang Maha Daya malah lahir dikandang biri- biri? Bisa jadi terdapat yang berkata perihal itu ialah kemauan Allah. Padahalkelahirannya tidak bersumber pada kemauan Yesus.

Dikutip dari tuhanyesus, Buat lebih mengetahuialasannya, selanjutnya sebagian alibi kenapa Yesus lahir di kandang Betlehemberdasarkan Alkitab.

Baca juga : 12 Konsep Keselamatan yang Terdapat Pada Ajaran Kristen

Cerminan tidak terdapat tempat buat orang menyambut Allah

Dikala itu, kota Betlehemdipenuhi banyak orang sebab hendak diadakan sensus masyarakat. Perihal itu menyebabkanorang- orang yang berawal dari Bettlehem kembali ke situ. Akhirnya, banyakpenginapan yang kilat penuh. Dikala yang berbarengan Maria yang lagi kesakitankarens sesaat lagi melahirkan lagi mencari tempat buat melakukanpersalinan. Hendak namun, para owner hotel menyangkal permohonan Mariasehingga ingin tidak ingin Maria melahirkan Yesus di kandang biri- biri. Dalam kejadiantersebut kelahiran Yesus dapat dikateegorikan suatu kejadian manusiawi.

Jadi. Dapat disimpulkan bahwakelahiran Yesus Kristus di dalam kandang ialah ikon yang menandakanumat- Nya sudah menyangkal kehadiran- Nya. Perihal itu dapat terjalin sebab dikala itu, para penunggu Betlehem ialah kaum Yehuda. Kaum itu ialah nenek moyangKristus.

“( Yoh 1: 11) Beliau tiba pada si owner kepunyaan- Nya. Hendak namun, kepunyaan kepunyaan- Nya tidak mau menyambut kehadiran- Nya”.

Dapat dibilang Natal padasaat awal dirayakan tidaklah suatu Natal yang mempunyai keceriaan maupunsuka perasaan. Hendak namun kebalikannya, penuh dengan beban, serta kejadian daripenolakan keluarganya sendiri.

Cerminan Yesus ialah orang terbuang “( Luk 2: 11) Para malaikat berkata kepada para mengangon: Hari ini sudah lahir bagimu.“

Terdapat suatu artian yangmenunjukan kalau para mengangon dalam pesan itu merupakan kalangan masyarakat yangtelah disingkirkan. Para penggembala itu merupakan golongan yang tidakmemiliki status sosial pada kehidupan warga. Dapat dibilang, mereka adalahpara budak- budak di zamannya.

Walaupun sedemikian itu, memuji mengalem Tuhanuntuk banyak orang yang sudah tereleminasi itu. Yesus Kristus mau tiba dandapat memantapkan pada banyak orang yang sudah terbuang ini. Terdapat 2 perihal yangbisa diteladani. Awal informasi kelahiran Yesus Kristus di informasikan pada paragembala dikala hari itu pula. Kedua, sebauh ciri yang diserahkan pada pada kamuuntuk mendapati sorang bocah. Dapat dibilang mereka sudah memperoleh kesempatanuntuk memandang bocah Yesus Kristus.

Suatu misteri buat Maria mengenai Yesus

Malaikat Gabrielmemkberitahukan Maria:

( Luk 1: 32 hingga 33)“ Serta Tuhan juga pula membagikan anugerah besar- Nya pada anak itu, ialah suatu tahta Daud.”

Dari situ Maria mengetahuibahwa buah hatinya ialah Tuhan ataupun Allah. Yesus ialah seseorang ahli selamatumat orang yang amat dinanti- nantikan. Perihal itu membuat Mariakebingungan sebab dikala itu situasi Yesus lahir di suatu kandang biri- biri, tidaklah tempat yang nayaman pada bocah biasanya.

Maksudnya, Maria merenungkankelahiran Yesus itu sendiri apakah ia seseorang raja? Apakah betul Yesus adalahseorang ahli aman bumi sebab ciri kelahirannya sangalah berlainan? Dariperistiwa itu, terdapat suatu pemberlajaran kalau kia tidak bisa menilaiorang lain cuma dengan cara lahirnya saja.

Sering- kali kita hanyamenghargai seorang sebab terlahir daru orang banyak, berhasil, memilikikedudukan, berakal besar, serta serupanya. Keadaan itu merupakansebuah pemikiran dengan cara badaniah. Sementara itu dalam Pekh psl 5: 9 salomo mengatakanbahwa seluruh kekayaan itu ialah kesia- siaan.

Baca juga : Kendala di Dalam Mendapatkan dan Pelajari Literasi Kristen

Pada kesimpulannya, Mariamemahami kala Yesus Kristis naik ke kayangan. Di dalam Kis 12- 14 sudah dikatakanbahwa Maria serta perempuan yang lain bersama rasul lalu memanjatkan berkah kepadaAllah. Di sanalah Maria mengetahui kalau buah hatinya ialah Allah yang harusdisembah.